Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 stycznia 2019 14:24 | wersja 16 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Planowania Przestrzennego

Pokój:

203

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Marta Gratkowska - P.o. kierownika, tel. 18 20 20 403, pok. 203
 • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 441, pok. 203
 • Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203
 • Piotr Buczyński - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, tel. 18 20 20 442, pok. 203
 • Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 403, pok. 203
 • Michał Kułach - pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 442, pok. 200
 • Bartłomiej Rzepa, tel. 18 20 20 441, pok. 200

 • Realizuje w szczególności:

  1. Sprawy związane z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
  2. Sprawy związane z opracowywaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru tych spraw;
  3. Wydawanie i wygaszanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ocenianie oraz prowadzenie rejestru tych decyzji;
  4. Wydawanie postanowień o zgodności podziału działek z MPZP;
  5. Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
  6. Ocenianie przesłanek do wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego.

  Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

  Logowanie