Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2017 11:16 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na Białym Potoku w ciągu ulicy Andrzeja Struga w km 0+129 wraz z rozbudową dojazdów do mostu tj. odcinków ulic: Andrzeja Struga i Małe Żywczańskie w miejscowości Zakopane zlokalizowanego na działkach 159/1, 159/2, 160 (oznaczonej we wniosku jako działki 160/1. 160/2 i 160/3), 166/2, 268, 269, 507, 508, 513, 520, 610, 611 obręb 9 w Zakopanem.

Pełna treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie