Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2019 12:12 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Prawne

Pokoje

113, 209, 215

Pracownicy

 • Małgorzata Musiał-Fecko - radca prawny, pok. 113
  tel. 18 20 20 453
 • Joanna Posadzka-Gil - radca prawny
  tel 18 20 20 440, pok. 209
 • Sabina Gacek-Frankowska - radca prawny, tel. 18 20 20 440, pok. 112
 • Maciej Tokarz - radca prawny
  tel. 18 20 20 440, pok. 209

Działa na zasadzie świadczenia pomocy prawnej na rzecz Urzędu i Rady Miasta

 1. Na rzecz Urzędu:
  • Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa.
  • Sporządzanie opinii i porad prawnych w sprawach budzących istotne wątpliwości prawne.
  • Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym:
   • projektów umów i porozumień zawieranych przez Miasto,
   • zarządzeń Burmistrza,
  • Prowadzenie w imieniu Miasta jako pełnomocnik spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej wyższego stopnia w sprawach, w których Miasto występuje jako strona.
 2. Na rzecz Rady Miasta:
  • Udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych w sprawach budzących wątpliwości prawne radnych, komisji Rady Miasta i Rady Miasta.
  • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał.
  • Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta, a w szczególnych przypadkach w posiedzeniach komisji Rady Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie