Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 10:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia, że z aktami w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz budowie niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej na działce nr ew.28/1 obręb 156 położonej w Zakopanem w rejonie ul. Skibówki można zapoznać się w Biurze Planowania Przestrzennego UM w Zakopanem.

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie