Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 maja 2009 07:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 69a/09

Zarządzenie Nr 69a/09
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 9 kwietnia 2009 roku

w sprawie: nieodpłatnego przekazania książek pt. „Zakopane. 75 lat praw miejskich”

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)
Burmistrz Miasta Zakopane zarządza, co następuje:
 

§ 1
Przekazuję nieodpłatnie książkę „Zakopane. 75 lat praw miejskich Zakopanego” dla:
1. Miejskiej Biblioteki Publicznej – 42 szt.
2. SP nr 1 – 2 szt.
3. SP nr 2 – 2 szt.
4. SP nr 3 – 2 szt.
5. SP nr 4 – 2 szt.
6. SP nr 5 – 2 szt.
7. SP nr 7 – 2 szt.
8. SP nr 9 – 2 szt.
9. Katolickiej Szkoły Podstawowej – 2 szt.
10. Gimnazjum nr 1 – 2 szt.
11. Gimnazjum nr 2 – 2 szt.
12. Gimnazjum nr 3 – 2 szt.
13. Gimnazjum „Betlejem” – 2szt.
14. Gimnazjum Specjalnemu – 2 szt.
15. Zespołowi Szkół Ogólnokształcących – 2 szt.
16. Zespołowi Sztuk Plastycznych – 2 szt.
17. Zespołowi Szkół Budowlanych – 2 szt.
18. Zespołowi Szkół Hotelarsko- Turystycznych – 2 szt.
19. Zespołowi Sztuk Zawodowych nr 1 – 2 szt.
20. Zespołowi Sztuk Zawodowych nr 1 – 2 szt.
21. Zespołowi Szkół przy Collegium Medicum UJ -2 szt.
22. Zespołowi Szkół Mistrzostwa Sportowego -2 szt.
23. Zespołowi Państwowych Ogólnokształcących Szkół Artystycznych – 2 szt.
24. Zespołowi Szkół Ogólnokształcących STO – 2 szt.
25. Prywatnemu Technikum Hotelarskiemu – 2szt.
26. Bibliotece przy Parafii pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem- 2 szt.

§ 2
Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie