Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2015 12:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 51/2015

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 6 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na statuetkę dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zakopane

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 9 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), ustalam co następuje:

§1.

Zatwierdzam warunki uczestnictwa w konkursie na statuetkę dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zakopane (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§2.

Ogłaszam konkurs na statuetkę dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zakopane (załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§3.

Wykonanie zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie