Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2018 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZARZĄDZENIE NR 41/2018

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

Z DNIA 13.02.2018 ROKU

w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ oraz art. 25, art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./.

§ 1

W celu przeprowadzenia w dniu 16.02.2018 roku o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Zakopane ustnego nieograniczonego przetargu /w formie licytacji/ na dzierżawę kiosku handlowego nr 3 o pow. 43 m2 wraz z terenem przyległym o pow. 32 m2, usytuowanego na działkach ewidencyjnych nr 385/1 i 385/2 obręb 4 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej zmieniam skład Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 25.01.2018 roku w sposób następujący:

Przewodniczący:

Maciej Moskwa

– p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Członkowie:

Henryk Maryniarczyk

Katarzyna Frączysta

Jan Malacina

Maria Szczupalska

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie