Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 grudnia 2008 00:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 259/2008

ZARZĄDZENIE NR 259/2008
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 18.12. 2008r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót pn „Remont siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Słoneczna 3 w Zakopanem”

Na podstawie art. 30 ust2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - postanawiam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję do odbioru końcowego robót pn „Remont siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Słoneczna 3 w Zakopanem” w składzie:
Przewodniczący Komisji: Joanna Posadzka –Gil
Członek: Michał Halaczek
Członek: Maciej Moskwa

§ 2
Do zadań komisji należy protokolarne odebranie robót wykonanych w ramach zadania „Remont siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Słoneczna 3 w Zakopanem” przez Jana Bryję prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MALARSTWO- TAPECIARSTWO USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE JAN BRYJA , UL. KOWANIEC 96 B, 34-400 NOWY TARG

§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie