Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2015 12:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 244/2014

Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagród za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.406.2012 tekst jednolity) oraz Uchwały nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane
z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ustalam co następuje:

§1

 1. Przyznaję nagrodę dla Pana Marka Stopki – Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem za współorganizację opieki nad zabytkową Nekropolią Zakopiańską tj. Starym Cmentarzem na Pęksowym Brzyzku, w wysokości 2.000 zł.
 2. Przyznaję nagrodę dla Pani Marii Mateja Torbiarz za współorganizację IX Spotkań Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was” Zakopane 2014, w wysokości 1.500 zł.
 3. Przyznaję nagrodę dla Pana Pawła Murzyna za współorganizację imprez w ciągu całego roku, między innymi imprez towarzyszących Kanonizacji Jana Pawła II i Dni Zakopanego w wysokości 3.000zł.
 4. Przyznaję nagrodę dla Pana Piotra Kyca za współorganizację imprez w ciągu całego roku poprzez wykonywanie dokumentacji fotograficznej zakopiańskiej kultury, w tym imprez organizowanych przez Urząd Miasta Zakopane i popularyzowanie jej poprzez portale internetowe w wysokości 3.000 zł.
 5. Przyznaję nagrodę dla Pana Jakuba Krajewskiego za współorganizację imprez w ciągu całego roku, między innymi koncertu sylwestrowego, cyklu „Kino którego szukasz”, koncertu z okazji Święta Niepodległości w wysokości 1.000 zł.
 6. Przyznaję nagrodę dla Pani Anny Sztaudynger – Kaliszewicz za współorganizację jubileuszu 110 rocznicy urodzin i 44 rocznicy śmierci wybitnego poety, mieszkańca Zakopanego – Jana Sztaudyngera w wysokości 3.000 zł.
 7. Przyznaję nagrodę dla Pani Pani Doroty Sztaudynger Zaczek za współorganizację jubileuszu 110 rocznicy urodzin i 44 rocznicy śmierci wybitnego poety, mieszkańca Zakopanego – Jana Sztaudyngera w wysokości 3.000 zł.
 8. Przyznaję nagrodę dla Muzeum Tatrzańskiego z okazji Jubileuszu 125 rocznicy powstania placówki w wysokości 3.000 zł.
 9. Przyznaję nagrodę dla Laureata III Międzynarodowego Triennale Drzeworytu Anastasiy Kushnaryovej z Rosji w wysokości 500 zł ( nagroda rzeczowa) + podatek zryczałtowany w wysokości 10% tj.50 zł.
 10. Przyznaję nagrodę dla Pani Barbary Poje – Komenda za działanie na rzecz promocji i popularyzacji Zakopanego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez radę Pożytku Publicznego i współorganizację imprez kulturalnych z okazji Dnia Dziecka w wysokości 1.000 zł.
 11. Przyznaję nagrodę dla pani Iwony Pawłowskiej za współorganizację promocji Zakopanego podczas wystawy Spojrzeliśmy ku Tatrom oraz 3. Festiwalu „Inspirowane górami…” w wysokości 1.000 zł
 12. Nagrody zostaną przekazane przelewem na konto lub wypłacone gotówką w kasie Urzędu Miasta.

§ 2

Wykonanie zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie