Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2018 14:23 | wersja 13 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Podatków i Opłat

Pokoje:

110, 114, 115, 116

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

  • Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 110
  • Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114
  • Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł – Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115
  • Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A-J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116
  • Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K-Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116
  • Wanda Czarniak - ewidencja opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby fizyczne. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, windykacja mandatów karnych, tel. 18 20 20 414, pok. 114
  • Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A – L), tel. 18 20 20 435, pok.115
  • Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych,tel. 18 20 20 488, pok. 110

Realizuje w szczególności:

1. Wydawanie decyzji dotyczących podatków i opłat lokalnych, windykacja należności i kierowanie zaległości do egzekucji komorniczej;
2. Wydawanie postanowień w sprawach podatku od spadków i darowizn;
3. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach dla podatników, Policji, Straży Granicznej i Sądów;
4. Sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat;
5. Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
6. Rozliczania opłat pobieranych w drodze inkasa, naliczanie prowizji za inkaso;
7. Prowadzenie kontroli podatkowej;
8. Rozliczanie mandatów oraz egzekucja mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie