Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2018 09:50 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Oświaty

Pokoje

218

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

  • Aneta Zwijacz Kozica - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail
  • Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 418, pok. 218

Realizuje w szczególności

  1. Zakładanie, prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz ich łączenie i likwidacja,
  2. Zapewnienie szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom samorządowym warunków pełnej realizacji programu nauczania i wychowania oraz odpowiedzialność za działalność tych placówek,
  3. Realizowanie prawa dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego,
  4. Sprawy kadrowe dyrektorów szkół i przedszkoli,
  5. Nadawanie imienia szkołom,
  6. Organizowanie dowozu i zapewnienie opieki w trakcie dowozu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów,
  7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą o systemie oświaty
  8. Prowadzenie spraw związanych z budżetem oświaty:
    • planowanie budżetu oświaty i jego realizacja
    • nadzór nad prowadzona przez szkoły księgowością
  9. Ustalanie wysokości i udzielanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i przedszkolom,
  10. Prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych

OBOWIĄZEK SZKOLNY i OBOWIĄZEK NAUKI

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie