Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2018 09:47 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Organizacyjny

Pokoje:

105, 111, 112, 121

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy:

 • Kontakt elektroniczny org@zakopane.eu
 • Anna Łapsa - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 466, pok. 111, e-mail
 • Bartłomiej Chyc - informatyk, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
 • Wojciech Maszląg - informatyk, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
 • Jakub Pietrzak - informatyk, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
 • Marta Czekalska - centrala telefoniczna, tel. 18 20 20 400
 • Bernadetta Strzałkowska - centrala telefoniczna, tel. 18 20 20 400
 • Zuzanna Liszkowska - kadry, tel. 18 20 20 432, pok. 112, e-mail
Realizuje w szczególności:
 1. Prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza.
 2. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 3. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu.
 4. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych.
 5. Organizacja szkoleń pracowniczych.
 6. Nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów.
 7. Zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd.
 8. Wdrażanie informatyki do pracy Urzędu.
 9. Wykonywanie zadań związanych z wyborami: na Prezydenta RP, do Senatu RP, do Sejmu RP, do samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum (w tym lokalnego).
 10. Gospodarowanie budynkiem Urzędu oraz środkami rzeczowymi i zabezpieczenie mienia.
 11. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych do kasacji.
 12. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 13. Gospodarowanie taborem samochodowym.
 14. Sprawy socjalne pracowników.
 15. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż..
 16. Prowadzenie kancelarii ogólnej.
 17. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie