Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 marca 2016 14:16 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Gospodarki Gruntami

Pokoje:

205, 227, 228, 229

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Tomasz Filar - naczelnik, pok. 227, tel. 18 20 20 426
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, pok. 205, tel. 18 20 20 402
 • Katarzyna Frączysty - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste (osoby prawne), pok. 228, tel. 18 20 20 427
 • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, pok. 228, tel. 18 20 20 427
 • Maciej Moskwa - regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, wejścia w teren, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, pok. 229, tel. 18 20 20 429
 • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, pok. 229, tel. 18 20 20 429
 • Jan Malacina - renta planistyczna, regulacja stanu prawnego dróg, pok. 228, tel. 18 20 20 427
 • kontakt elektroniczny: wgg@zakopane.eu

Realizuje w szczególności:

 1. wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
 2. gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,
 3. załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
 4. przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń,
 5. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
 6. ustalanie numerów porządkowych nieruchomości,
 7. sprawy nadawania nazw ulicom, placom, skwerom,
 8. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
 9. przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów,
 10. wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
 11. regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne,
 12. wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości odszkodowań i opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości z związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
 13. zawieranie umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie