Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 marca 2015 15:34 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Gospodarki Gruntami

Pokoje:

227, 228, 229

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

  • Tomasz Filar - p.o. naczelnika, pok. 227, Tel. 18 20 20 426
  • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, pok. 205, Tel. 18 20 20 402
  • Grażyna Krueger - sprzedaż i dzierżawy nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy pok. 228, Tel. 18 20 20 427
  • Henryk Maryniarczyk - podziały, rozgraniczenia nieruchomości, numeracja nieruchomości, zaświadczenia o ustroju rolnym, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
  • Maciej Moskwa - zwroty nieruchomości,regulacja stanu prawnego dróg, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
  • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
  • Jan Malacina - renta planistyczna, regulacja stanu prawnego dróg, pok. 228, Tel. 18 20 20 427

Realizuje w szczególności:

1) gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,

2) zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,
3) załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
4) przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń
5) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,
6) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
7) oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi ,
8) sprawy nadawania nazw ulicom,
9) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych

10) przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz jednostek komunalnych oraz spółdzielni

11) wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,

12) regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie