Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lipca 2017 11:12 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego

Pokój:

219, 220

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Joanna Staszak - naczelnik tel. 18 20 20 425, pok. 220
 • Karolina Jachymiak - prowadzenie rejestru instytucji kultury i miejsc pamięci narodowej, opracowywanie kalendarzy imprez kulturalnych, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na działalność kulturalną, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, współpraca z organizacjami pozarządowymi, pok. 219, tel. 18 20 20 436
 • Magdalena Pabis - kalendarz imprez kulturalnych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, współpraca z zespołami regionalnymi, tel. 18 20 20 436, pok. 219
Realizuje w szczególności:
 1. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków spraw związanych z konserwacją i zaliczaniem obiektów do kategorii zabytków,
 2. Tworzenie planu ochrony zabytków w Mieście.
 3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej,
 4. Prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem bibliotek,
 5. Prowadzenie rejestrów i ewidencji:
  • gminnych instytucji kultury,
  • miejsc pamięci narodowej
  • artystów profesjonalnych i twórców ludowych
 6. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,
 7. Organizowanie, upowszechnianie kultury oraz współdziałanie w tym zakresie ze wszystkimi gestorami, w tym:
  • z Komisją Kultury Rady Miasta
  • z instytucjami kultury (państwowymi, spółdzielczymi, społecznymi i prywatnymi) oraz szkołami artystycznymi
 8. Koordynacja działalności kulturalnej jednostek działających na terenie Miasta i zgłaszających okresową działalność,
 9. Prowadzenie działalności finansowej w zakresie kultury i sztuki, opracowywanie planów i sprawozdań, bieżące rozliczanie zlecanej działalności
 10. Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez kulturalnych i masowych,
 11. Opracowywanie i wydawanie rocznych i miesięcznych kalendarzy imprez,
 12. Organizowanie obchodów i uroczystości na terenie Miasta
 13. Przygotowywanie materiałów promujących Miasto np. folderów, map, widokówek, albumów oraz ich dystrybucja.
 14. Organizowanie imprez promocyjnych.
 15. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy realizacji wszelkich form promocji.
 16. Współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w przygotowywaniu imprez o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli Miasta.
 17. Koordynowanie działań w zakresie reklamy turystyki oraz przygotowywania Miasta do sezonu turystycznego,

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie