Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

6 marca 2019 10:32 | wersja 14 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Ewidencji i Pozwoleń

Pokoje:

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu

Pracownicy:

 • Zofia Martyniak – Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska – dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Teresa Smółka – dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Marta Kielar-Chowaniec – ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Elżbieta Foszczyńska – wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji TAXI, tel. 18 20 20 463, pok. 9, e-mail
 • Stanisław Budrzeński – ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Karolina Kluś- Wyrostek - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Joanna Łapka - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 481, pok. 16
 • Arkadiusz Godula – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431, pok. 14

Realizuje w szczególności:

1.Sporządzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych
 • Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
 • Realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z zakresu dowodów osobistych

2.Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących nowych wpisów, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń
 • Wydawanie zaświadczeń odzwierciedlające zapisy archiwalne gminnej ewidencji działalności gospodarczej

3.Przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcie, wygaszenia lub zmiany zezwolenia
 • Przyjmowanie i sprawdzanie wymaganych dokumentów w zakresie wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Wydawanie licencji i niezbędnych oznaczeń
 • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia, wygaszenia i zmiany licencji
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przewóz osób taxi.

4.Ewidencja ludności

 • Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców miasta Zakopane
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania bądź wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań lub wymeldowania
 • Wydawanie zaświadczeń z zakresu pobytu stałego i czasowego
 • Prowadzenie i obsługa Rejestru Wyborców miasta Zakopane
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością OSP-Olcza w Zakopanem

5.Wykonywanie spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony i sprawy obrony cywilnej

 • Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Powiadamianie i ostrzeganie ludności przed zagrożeniami

6.Realizowanie wniosków elektronicznych i obsługiwanie platformy epuap

 

10 stycznia 2018 10:01 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Ewidencji i Pozwoleń

Pokoje:

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Zofia Martyniak - Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16 e-mail
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Teresa Smółka - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15, e-mail
 • Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok 10
 • Joanna Łapka - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Renata Węglarz - ewidencja ludności, tel. 18 20 20 464, pok. 16, e-mail
 • Jan Kępski - sprawy wojskowości i obrony cywilnej, tel. 18 20 20 431, pok. 14
 • Elżbieta Foszczyńska - wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail
 • Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Stanisław Budrzeński - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - sprawy zdrowia, tel. 18 20 20 463, pok. 9

Realizuje w szczególności:
1. Wykonywanie spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony i sprawy obrony cywilnej.

2. Ewidencja ludności

 • udostępnianie danych osobowych mieszkańców
 • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy
 • prowadzenie postępowań dotyczących wymeldowania i zameldowania osób

3. Dowody osobiste

4. Działalność gospodarcza

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

7. Zgromadzenia

8. Rejestr wyborców

9. Ochrona zdrowia

10. OSP Olcza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie