Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

6 marca 2019 10:32 | wersja 14 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Ewidencji i Pozwoleń

Pokoje:

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu

Pracownicy:

 • Zofia Martyniak – Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska – dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Teresa Smółka – dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Marta Kielar-Chowaniec – ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Elżbieta Foszczyńska – wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji TAXI, tel. 18 20 20 463, pok. 9, e-mail
 • Stanisław Budrzeński – ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Karolina Kluś- Wyrostek - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Joanna Łapka - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 481, pok. 16
 • Arkadiusz Godula – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431, pok. 14

Realizuje w szczególności:

1.Sporządzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych
 • Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
 • Realizowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych z zakresu dowodów osobistych

2.Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących nowych wpisów, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń
 • Wydawanie zaświadczeń odzwierciedlające zapisy archiwalne gminnej ewidencji działalności gospodarczej

3.Przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcie, wygaszenia lub zmiany zezwolenia
 • Przyjmowanie i sprawdzanie wymaganych dokumentów w zakresie wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Wydawanie licencji i niezbędnych oznaczeń
 • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia, wygaszenia i zmiany licencji
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na przewóz osób taxi.

4.Ewidencja ludności

 • Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców miasta Zakopane
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania bądź wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań lub wymeldowania
 • Wydawanie zaświadczeń z zakresu pobytu stałego i czasowego
 • Prowadzenie i obsługa Rejestru Wyborców miasta Zakopane
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością OSP-Olcza w Zakopanem

5.Wykonywanie spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony i sprawy obrony cywilnej

 • Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Powiadamianie i ostrzeganie ludności przed zagrożeniami

6.Realizowanie wniosków elektronicznych i obsługiwanie platformy epuap

 

17 lutego 2012 11:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji

Pokoje:

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:
 • Zofia Martyniak - naczelnik, pok. 6
  Tel. 18 20 20 443 
 • Stanisław Budrzeński - zameldowania, wymeldowania, pok. 16
  Tel. 18 20 20 464
 • Jan Kępski - sprawy wojskowości i obrony cywilnej, pok. 14
  Tel. 18 20 20 431
 • Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania, wymeldowania, pok. 16
  Tel. 18 20 20 464
 • Renata Węglarz - ewidencja ludności, pok. 16
  Tel. 18 20 20 452
 • Teresa Smółka - dowody osobiste, pok. 15
  Tel. 18 20 20 437
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, pok. 15
  Tel. 18 20 20 437
 • Elżbieta Foszczyńska  - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, pok. 9
  Tel. 18 20 20 463
 • Grażyna Pencak - ewidencja działalności gospodarczej, pok. 10
  Tel. 18 20 20 423
 • Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, pok 10
  Tel. 18 20 20 423
 • Renata Turakiewicz
Realizuje w szczególności:
 1. Wykonywanie spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony,
  • rejestracja przedpoborowych
  • przeprowadzenie poboru
  • całoroczne przyjmowanie i opracowywanie dokumentacji związanej z odroczeniami od służby wojskowej
  • akcja kurierska
  • zakwaterowanie sił zbrojnych
  • wykonywanie na bieżąco zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki
 2. Sprawy obrony cywilnej:
  • opracowywanie planów rocznych OC
  • przeprowadzanie treningów i ćwiczeń OC
  • konserwacja i utrzymanie magazynu – sprzętu OC
  • utrzymywanie kontaktów z zakładami pracy i szkołami
  • wykonywanie dokumentacji zlecanych przez Urząd Wojewódzki
 3. Ewidencji ludności i dowodów osobistych
  • współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym (prowadzenie stałego rejestru wyborców, sporządzanie sprawozdań)
  • wybory
  • współpraca z RCI PESEL
  • prowadzenie postępowań dotyczących wymeldowań, zameldowań i wydawania dowodów osobistych
  • opracowywanie sprawozdań do GUS
  • kontrole meldunkowe
  • prowadzenie kartotek ewidencji ludności i dowodów osobistych, kartoteki pobytu stałego  czasowego, przejściowego, archiwum oraz archiwum dowodów osobistych
  • aktualizacja danych w bazie komputerowej
  • bieżąca obsługa interesantów
 4. Udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz zgromadzeń,
 5. Nadzór nad OSP Olcza,
 6. Nadzór nad realizacja zadań opieki społecznej i zdrowia,
 7. Nadzór nad Stacją Opieki „Caritas” zgodnie z zawartym porozumieniem,
 8. Prowadzenie spraw i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 9. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 10. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi oraz pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami na terenie Miasta Zakopane.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie