Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2018 13:51 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Ewidencji i Pozwoleń

Pokoje:

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Zofia Martyniak - Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16 e-mail
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Teresa Smółka - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15, e-mail
 • Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok 10
 • Joanna Łapka - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Jan Kępski - sprawy wojskowości i obrony cywilnej, tel. 18 20 20 431, pok. 14
 • Elżbieta Foszczyńska - wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail
 • Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Stanisław Budrzeński - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - sprawy zdrowia, tel. 18 20 20 463, pok. 9

Realizuje w szczególności:
1. Wykonywanie spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony i sprawy obrony cywilnej.

2. Ewidencja ludności

 • udostępnianie danych osobowych mieszkańców
 • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy
 • prowadzenie postępowań dotyczących wymeldowania i zameldowania osób

3. Dowody osobiste

4. Działalność gospodarcza

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

7. Rejestr wyborców

8. OSP Olcza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie