Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2018 10:01 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Ewidencji i Pozwoleń

Pokoje:

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Zofia Martyniak - Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16 e-mail
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15
 • Teresa Smółka - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15, e-mail
 • Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok 10
 • Joanna Łapka - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10
 • Renata Węglarz - ewidencja ludności, tel. 18 20 20 464, pok. 16, e-mail
 • Jan Kępski - sprawy wojskowości i obrony cywilnej, tel. 18 20 20 431, pok. 14
 • Elżbieta Foszczyńska - wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail
 • Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Stanisław Budrzeński - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16
 • Aleksandra Skupień-Rzadkosz - sprawy zdrowia, tel. 18 20 20 463, pok. 9

Realizuje w szczególności:
1. Wykonywanie spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony i sprawy obrony cywilnej.

2. Ewidencja ludności

 • udostępnianie danych osobowych mieszkańców
 • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy
 • prowadzenie postępowań dotyczących wymeldowania i zameldowania osób

3. Dowody osobiste

4. Działalność gospodarcza

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

7. Zgromadzenia

8. Rejestr wyborców

9. Ochrona zdrowia

10. OSP Olcza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie