Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2013 08:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji


Pokoje:

9, 10, 14, 15, 16

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:
 • Zofia Martyniak - naczelnik, pok. 6
  Tel. 18 20 20 443 
 • Stanisław Budrzeński - zameldowania, wymeldowania, pok. 16
  Tel. 18 20 20 464
 • Jan Kępski - sprawy wojskowości i obrony cywilnej, pok. 14
  Tel. 18 20 20 431
 • Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania, wymeldowania, pok. 16
  Tel. 18 20 20 464
 • Renata Węglarz - ewidencja ludności, pok. 16
  Tel. 18 20 20 452
 • Teresa Smółka - dowody osobiste, pok. 15
  Tel. 18 20 20 437
 • Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, pok. 15
  Tel. 18 20 20 437
 • Elżbieta Foszczyńska  - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, pok. 9
  Tel. 18 20 20 463
 • Grażyna Pencak - ewidencja działalności gospodarczej, pok. 10
  Tel. 18 20 20 423
 • Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, pok 10
  Tel. 18 20 20 423
 • Aleksandra skupień-Rzadkosz - opieka zdrowotna i społeczna, zbiórki publiczne, zgromadzenia, współpraca z organizacjami pozarządowym, pok. 9
  Tel. 18 20 20 463
Realizuje w szczególności:
1. Wykonywanie spraw związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony i sprawy obrony cywilnej.

2. Ewidencja ludności

 • udostępnianie danych osobowych mieszkańców
 • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy
 • prowadzenie postepowań dotyczących wymeldowania i zameldowania osób

3. Dowody osobiste

4. Działalność gospodarcza

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

7. Zbiórki publiczne, zgromadzenia

8. Rejestr wyborców

9. Ochrona zdrowia

10. OSP Olcza

  Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

  Logowanie