Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 856

Wyniki wyszukiwania "6" wśród dokumentów z etykietą "przetarg" w okresie od
do :

 1. 18 kwietnia 2019 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku toalet publicznych usytuowanych przy parkingu miejskim przy Al. 3 Maja w Zakopanem.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku toalet publicznych usytuowanych przy parkingu miejskim przy Al. 3 Maja w Zakopanem.

  Ogłoszenie nr 539611-N-2019 z dnia 2019-04-18 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku toalet publicznych usytuowanych (…)

  przeczytaj całość »

 2. 19 kwietnia 2019 09:07 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o powtarzanym ponownie przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie „Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

  Ogłoszenie o powtarzanym ponownie przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie „Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

  Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  2019/S 073-171657
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane

  Zamówienie jest (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 marca 2019 09:00 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

  Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza ustny ograniczony przetarg w formie licytacji na dzierżawę miejsca postojowego usytuowanego na części nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ul. Zborowskiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 737/37 obr (…)

  przeczytaj całość »

 4. 27 lutego 2019 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z "wolnej ręki" w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z "wolnej ręki" w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Ogłoszenie nr 510037777-N-2019 z dnia 27-02-2019 r.
  Gmina Miasta Zakopane: Roboty polegającą na wykonaniu i montażu na terenie Gminy Miasto Zakopane, 9 szt. kamiennych ławeczek multimedialnych.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty (…)

  przeczytaj całość »

 5. 2 kwietnia 2019 10:22 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na swiadczenie uslug nadzoru autorskiego-budynek dawnej przychodni PKP w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na swiadczenie uslug nadzoru autorskiego-budynek dawnej przychodni PKP w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 515475-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego nad przebudową i remontem budynku dawnej przychodni w ramach zadania inwestycyjnego nr (…)

  przeczytaj całość »

 6. 14 lutego 2019 11:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zakopanem przy ul. Regle, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 706/4 obręb 8 o powierzchni 0,0497 ha, dla której Sąd (…)

  przeczytaj całość »

 7. 14 lutego 2019 11:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza V ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 570 obręb 5 o powierzchni0,0536 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.

  przeczytaj całość »

 8. 14 lutego 2019 11:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza VII pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zakopanem w rejonie ul. Cyrhla, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 82/4 obręb 30 o powierzchni 0,2289 ha, dla której (…)

  przeczytaj całość »

 9. 11 kwietnia 2019 12:01 | wersja 7 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zakopane.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zakopane.

  Polska-Zakopane: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
  i usługi ekologiczne
  2019/S 032-072226
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Usługi

  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie