Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 1240

 1. 24 listopada 2017 09:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o usługach społecznych - świadczenie w 2018 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o usługach społecznych - świadczenie w 2018 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1579) (…)

  przeczytaj całość »

 2. 23 listopada 2017 09:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówke, tj. ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówke, tj. ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego

  BZP.271.88.2017


  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi polegającej na (…)

  przeczytaj całość »

 3. 20 listopada 2017 13:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie nr 618710-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, (…)

  przeczytaj całość »

 4. 17 listopada 2017 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

  Polska-Zakopane: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

  2017/S 221-459363

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Usługi

  Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2017 r. o (…)

  przeczytaj całość »

 5. 24 listopada 2017 13:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawa (sprzedaż) w 2018 r. energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawa (sprzedaż) w 2018 r. energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 617028-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.  Gmina Miasta Zakopane: Dostawa (sprzedaż) w 2018 r. energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Miasta Zakopane
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


  (…)

  przeczytaj całość »

 6. 16 listopada 2017 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102/1 obręb 7 o powierzchni 0,0782 ha, zabudowana budynkiem ośrodka wypoczynkowego (…)

  przeczytaj całość »

 7. 21 listopada 2017 14:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2012/05 „Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych -pakiet II-etap II na terenie Gminy Miasta Zakopane – dopuszczono składanie ofert częściowych – 3 części

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2012/05 „Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych -pakiet II-etap II na terenie Gminy Miasta Zakopane – dopuszczono składanie ofert częściowych – 3 części

  Ogłoszenie nr 614515-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 2012/05 „Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych -pakiet II-etap II na terenie (…)

  przeczytaj całość »

 8. 13 listopada 2017 12:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową sieci teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej oraz budową oświetlenia ulicznego i przebudową zjazdów indywidualnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 2011/73 o nazwie „Przebudowa drogi ul. Tatary” – etap I.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową sieci teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej oraz budową oświetlenia ulicznego i przebudową zjazdów indywidualnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 2011/73 o nazwie „Przebudowa drogi ul. Tatary” – etap I.

  Ogłoszenie nr 614488-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.


  Gmina Miasta Zakopane: wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie