Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 1350

 1. 21 sierpnia 2018 15:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji dla: a) przebudowy skrzyżowania ul. Wojdyły z DK 47, b) przebudowy skrzyżowania ul. Ustup z DK 47. dla zadania inwestycyjnego: Nr 2017-20 „Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47 na odcinku od km.36+800 do ok.37+100 ”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji dla: a) przebudowy skrzyżowania ul. Wojdyły z DK 47, b) przebudowy skrzyżowania ul. Ustup z DK 47. dla zadania inwestycyjnego: Nr 2017-20 „Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47 na odcinku od km.36+800 do ok.37+100 ”

  Ogłoszenie nr 606706-N-2018 z dnia 2018-08-21 r.


  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji dla: a) przebudowy skrzyżowania ul. Wojdyły z DK 47, b) (…)

  przeczytaj całość »

 2. 16 sierpnia 2018 14:17 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 Euro na usługę polegającą na dowozie i opiece uczniów na terenie Miasta Zakopane do szkół w roku szkolnym 2018/2019 obejmującą dwa zadania

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 Euro na usługę polegającą na dowozie i opiece uczniów na terenie Miasta Zakopane do szkół w roku szkolnym 2018/2019 obejmującą dwa zadania

  ZP.271.53.2018

  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenieusług polegających na (…)

  przeczytaj całość »

 3. 17 sierpnia 2018 12:08 | wersja 3 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie placu zabaw,siłowni zewnętrznej Górna Rówień Krupowa w Zakopanem

  Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie placu zabaw,siłowni zewnętrznej Górna Rówień Krupowa w Zakopanem


  Ogłoszenie nr 599254-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw, siłowni zewnętrznej, placu treningu ulicznego workout-street, remontu i przebudowy ciągów pieszych, rozbudowę (…)

  przeczytaj całość »

 4. 2 sierpnia 2018 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5 obręb 51 o powierzchni0,2165 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane, dla (…)

  przeczytaj całość »

 5. 2 sierpnia 2018 09:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11 obręb 51 o powierzchni0,0879 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane, dla (…)

  przeczytaj całość »

 6. 2 sierpnia 2018 09:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza V pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zakopanem w rejonie ul. Cyrhla, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 82/4 obręb 30 o powierzchni 0,2289 ha, dla której Sąd (…)

  przeczytaj całość »

 7. 2 sierpnia 2018 08:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Pisemny przetarg nieograniczony

  Pisemny przetarg nieograniczony

  na sprzedaż instalacji do sortowania odpadów bez składników budowlanych związanych z gruntem zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” przy ul. Gawlaki 25 w Zakopanem.

  przeczytaj całość »

 8. 6 sierpnia 2018 14:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi nasadzenia wraz z dostawą roślin na terenie miasta Zakopane roślin

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi nasadzenia wraz z dostawą roślin na terenie miasta Zakopane roślin

  Polska-Zakopane: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

  2018/S 144-329479

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Usługi

  Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Program (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie