Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 1168

 1. 26 maja 2017 10:15 | wersja 4 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad modernizacja budynku Czerwony Dwór w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad modernizacja budynku Czerwony Dwór w Zakopanem

  Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, realizowanych zgodnie z wydanym pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzją Starosty Tatrzańskiego o pozwoleniu na (…)

  przeczytaj całość »

 2. 15 maja 2017 16:55 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 euro na sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/181 „Modernizacja budynku Czerwony Dwór w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 euro na sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/181 „Modernizacja budynku Czerwony Dwór w Zakopanem

  BZP.271.31.2017

  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na

  sprawowanie nadzoru (…)

  przeczytaj całość »

 3. 15 maja 2017 16:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji oraz remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji oraz remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 508565-N-2017 z dnia 2017-05-15 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie modernizacji oraz remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą (…)

  przeczytaj całość »

 4. 18 maja 2017 14:00 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i nasadzenie drzew,krzewów i pnączy na terenie Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i nasadzenie drzew,krzewów i pnączy na terenie Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 504733-N-2017 z dnia 2017-05-10 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Dostawa i nasadzenie na terenie miasta Zakopane 88 szt. drzew, 936 szt. krzewów i 86 szt. pnączy.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Termin składania (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie