Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 1330

 1. 25 czerwca 2018 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zakopanem. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników na gaz

  Ogłoszenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zakopanem. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników na gaz

  Ogłoszenie nr 578384-N-2018 z dnia 2018-06-25 r.

  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawa zbiorników z wyposażeniem na (…)

  przeczytaj całość »

 2. 19 czerwca 2018 12:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogloszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia " z wolnej ręki"Stabilizacja osuwiska ul. Piszczory w miejscowości Zakopane.”

  Ogloszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia " z wolnej ręki"Stabilizacja osuwiska ul. Piszczory w miejscowości Zakopane.”

  Ogłoszenie nr 500139371-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.

  Zakopane: Wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa (…)

  przeczytaj całość »

 3. 15 czerwca 2018 12:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie konkursu ofert

  Ogłoszenie konkursu ofert

  na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Miasta Zakopane z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii - edycja III.

  przeczytaj całość »

 4. 25 czerwca 2018 14:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”- 17 zadań

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”- 17 zadań

  Ogłoszenie nr 572132-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.


  Gmina Miasta Zakopane: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”- 17 zadań

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - (…)

  przeczytaj całość »

 5. 22 czerwca 2018 12:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni - liczba zadań 3

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni - liczba zadań 3

  Ogłoszenie nr 569577-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.


  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz (…)

  przeczytaj całość »

 6. 19 czerwca 2018 14:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetleń dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych – pakiet III – etap I” na terenie Gminy Miasto Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetleń dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych – pakiet III – etap I” na terenie Gminy Miasto Zakopane

  Ogłoszenie nr 569118-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.


  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową,

  przebudową lub rozbudową sieci oświetleń dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie