Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2019 09:32 | wersja 7 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Przetarg nieograniczony na zaprojektuj i wybuduj - -Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach w Zakopanem


Polska-Zakopane: Roboty budowlane
2019/S 030-066001
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2016/17 o nazwie :Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach” w Zakopanem.

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

RPMP.04.05.02-12-0380/17- Usprawnienie transportu między Dworcem

PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem zintegrowanego

centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy

Wierch.


Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl


UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin upływa w dniu 29 marca 2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie