Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2019 10:28 | wersja 9 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Przetarg nieograniczony na zaprojektuj i wybuduj -Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2019/S 010-017859

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

RPMP.04.05.02-12-0382/17 - Budowa zintegrowanego centrum komunikacji

kolejowej i autobusowej w Zakopanem

RPMP.07.02.04-12-0373/17 - Przebudowa budynków dworca PKP wraz z

budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji

związanych z obsługą ruchu pasażerskiego


Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Nowy Termin upływa w dniu 27 lutego 2019 r. o godzinie 12:00

UWAGA!!! Kolejna zmiana terminu składania ofert. Nowy termin upływa w dniu 08 marca 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie