Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 stycznia 2019 15:55 | wersja 4 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO prowadzony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na kompleksową dostawę energii elektrycznej w 2019 r., obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie