Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 grudnia 2018 11:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

Usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) polegające na świadczeniu w 2019 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Zakopane .

.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 12;00


UWAGA!! Modyfikacja załącznika nr 5 do ogłoszenia.

Nowy termin składania ofert-17 grudnia 2018 r. godzina 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie