Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 kwietnia 2019 12:10 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg na terenie Gminy Miasta Zakopane

Ogłoszenie nr 510321-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sporządzeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ze sporządzeniem wniosku na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie