Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 listopada 2018 12:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 Euro na wykonanie usługi polegającej na opracowanie niezbędnych dokumentów oraz projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, zwanej dalej „uchwałą krajobrazową

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na

wykonanie usługi polegającej na opracowanie niezbędnych dokumentów oraz projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, zwanej dalej „uchwałą krajobrazową",


Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie