Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2019 09:33 | wersja 7 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robot budowlanych budynku przychodni kolejowej w Zakopanem


Ogłoszenie nr 653741-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie robót budowlanych obejmujących zmianę sposobu użytkowania budynku przychodni kolejowej w Zakopanem w ramach zadania nr 2016 -10 o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP” .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamawiający informuje ze niniejsze zamówienie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej,Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00


UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert: Nowy termin upływa w dniu

03 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00


UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert: Nowy termin upływa w dniu

09 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie