Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 września 2018 09:09 | wersja 6 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie placu zabaw,siłowni zewnętrznej Górna Rówień Krupowa w Zakopanem


Ogłoszenie nr 599254-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

Gmina Miasta Zakopane: Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw, siłowni zewnętrznej, placu treningu ulicznego workout-street, remontu i przebudowy ciągów pieszych, rozbudowę ciągów pieszych, montaż ławek, koszy na śmieci, lamp parkowych, tablic informacyjnych, rozbudowę oświetlenia, sieci monitoringu, przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania inw. nr 2017/17 „Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej” w Zakopanem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00


UWAGA . Modyfikacja siwz

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 23 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie