Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 maja 2014 11:34 | wersja 6 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie placu zabaw na osiedlu Chramcówki-Szymony w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.18.2014 wykonanie robót budowlanych na zadaniu nr
180/2011 -Wykonanie placu zabaw na osiedlu Chramcówki - Szymony w
Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 60613 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

termin składania ofert upływa w dniu 07 kwietnia 2014 r. godzina 12:00

UWAGA!!! Modyfikacja siwz w zakresie udzielenia gwarancji na wykonane roboty. Nowy termin składania ofert: 10.04.2014 r. godzina 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie