Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 sierpnia 2018 10:58 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetleń dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych – pakiet III – etap I” na terenie Gminy Miasto Zakopane

Ogłoszenie nr 569118-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.


Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową,

przebudową lub rozbudową sieci oświetleń dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci

oświetlenia dróg gminnych – pakiet III – etap I” na terenie Gminy Miasto Zakopane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie