Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2019 12:41 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka drogi gminnej

Ogłoszenie nr 565326-N-2019 z dnia 2019-06-26 r.

Gmina Miasta Zakopane: Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy odcinka drogi gminnej klasy D o długości 110 m, łączącej istniejące drogi gminne ul. Bulwary Słowackiego i ul. Broniewskiego, prowadzonej w procedurze ZRID w ramach zadania inwestycyjnego: nr 2016/17 o nazwie „Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach” w Zakopanem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Termin składania ofert upływa w dniu 09 lipca 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie