Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 października 2018 10:03 | wersja 7 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi nasadzenia wraz z dostawą roślin na terenie miasta Zakopane roślin

Polska-Zakopane: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2018/S 144-329479

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach projektu : „Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem”

Termin składania ofert upływa w dniu 06 września 2018 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie