Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 10:46 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego - budynek dawnej Przychodni PKP w Zakopanem


Ogłoszenie nr 512743-N-2019 z dnia 2019-02-11 r.

Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem budynku dawnej przychodni w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „ Rewitalizacja budynków dworca PKP w Zakopanem”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie