Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lipca 2018 11:26 | wersja 6 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług druku publikacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi w Gminie Miasta Zakopane

Ogłoszenie nr 566980-N-2018 z dnia 2018-06-01 r.

Gmina Miasta Zakopane: Świadczenie usług druku publikacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi w Gminie Miasta Zakopane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiZamawiający dopuszcza składanie ofert częsciowych - liczba zadań : 6


Termin składania ofert upływa w dniu 11 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie