Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2019 12:01 | wersja 7 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zakopane.

Polska-Zakopane: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne
2019/S 032-072226
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane.


Termin składania ofert upływa w dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl


UWAGA!! Modyfikacja siwz w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, modyfikacja dotycząca terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2019 r. o godzinie 12;00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie