Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 listopada 2017 14:01 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i usługę nasadzenia na terenie miasta Zakopane 91 szt. drzew

BZP.271.68.2017

Ogłoszenie nr 601116-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

Gmina Miasta Zakopane: Dostawa i usługa nasadzenia na terenie miasta Zakopane 91 szt. drzew.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie