Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 grudnia 2018 15:19 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na administrowanie dworcem autobusowym w Zakopanem

Ogłoszenie nr 643830-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.

Gmina Miasta Zakopane: Świadczenie usług administrowania obiektem dworca autobusowego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie