Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2019 11:30 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Ogłoszenie o powtarzanym przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie :„Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2019/S 058-132875

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane


Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

RPMP.04.05.02-12-0382/17 - Budowa zintegrowanego centrum komunikacji

kolejowej i autobusowej w Zakopanem

RPMP.07.02.04-12-0373/17 - Przebudowa budynków dworca PKP wraz z

budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji

związanych z obsługą ruchu pasażerskiego


Termin składania ofert upływa w dniu 05 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie