Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 czerwca 2019 09:24 | wersja 13 | Ten dokument ma 15 załączników 15

Ogłoszenie o powtarzanym ponownie przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie „Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2019/S 073-171657
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

RPMP.04.05.02-12-0382/17 - Budowa zintegrowanego centrum komunikacji

kolejowej i autobusowej w Zakopanem

RPMP.07.02.04-12-0373/17 - Przebudowa budynków dworca PKP wraz z

budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji

związanych z obsługą ruchu pasażerskiegoTermin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert : https://miniportal.uzp.gov.pl


Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:15 w sali nr 1 w budynku Urzedu Miasta Zakopane ul. Kosciuszki 13


UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin upływa w dniu 17 maja 2019 r. o godzinie 12:00


UWAGA!! Modyfikacja siwz w zakresie warunku udziału w postepowaniu dotyczacego zdolności zawodowej wykonawcy -doświadczenie zawodowe. Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 12:00


UWAGA!! Modyfikacja siwz w zakresie terminu wykonania zamówienia


Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie