Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

7 marca 2019 14:14 | wersja 34 | Ten dokument ma 33 załączniki 33

Najnowsza wersja

Ogłoszenia o przystąpieniu do zmian w planach

Zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz terminie składania wniosków, dla obszarów:

Strążyska - Małe Żywczańskie - z dnia 07.03.2019

Skocznia- z dnia 07.03. 2019

Zamoyskiego- z dnia 7.03.2019

BACHLEDZKI WIERCH (dla działki nr 58/2 obręb 48 w Zakopanem) z 10 stycznia 2019

- Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu Gubałówka I z 12 kwietnia 2018

- Olcza z dnia 26.10.2017 r.

- Szymony Ustup z dnia 17.08.2017

- Rówień Krupowa z dnia 17.08.2017

- Pardałówka - Antałówka z 13.04.2017

- Furmanowa, Kotelnica, Tatary z 30.03.2017

- Furmanowa, Kotelnica, Tatary z 16.03.2017

- Szkolna, Kamieniec, Szpitalna z 1.12.2016

- Śródmieście- Zachód z dn. 14.04.2016

- Olcza z dn. 14.04.2016

- Pardałówka, Balzera z dn. 14.04.2016

- Śródmieście Zachód z 11.02.2016

- Śródmieście Zachód z 4.02.2016


Pliki do pobrania

 

13 września 2012 14:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zmiany w planach                                                       KOMUNIKAT

                                         Burmistrza Miasta Zakopane

    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku poz. 647), Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały Nr VII/87/2011 z dnia 31 marca 2011 roku  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polana Szymoszkowa” w Zakopanem, przyjętego Uchwałą Nr LVIII/925/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 sierpnia 2010 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 441 poz. 3242 z dnia 30 sierpnia 2010 roku).

     Zmianą objęta jest działka nr 8/2 obr. 27 i tekst planu w zakresie dostosowania zapisów do wymogów ustawy z dnia 7 maja 2010 roku  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz.675).

W związku z powyższym zawiadamia się, że wnioski do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polana Szymoszkowa” mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia,  to jest do dnia 12 października 2012 roku.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać na adres Urzędu Miasta: 34 – 500 Zakopane, ul. Kościuszki 13. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie