Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 27 czerwca 2019 10:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 149/2019

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 149/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 26.06.2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

  przeczytaj całość »

 2. 27 czerwca 2019 10:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 147/2019

  ZARZĄDZENIE NR 147/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

  przeczytaj całość »

 3. 26 czerwca 2019 09:24 | wersja 13 | Ten dokument ma 15 załączników 15

  Przetarg

  Ogłoszenie o powtarzanym ponownie przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie „Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

  Ogłoszenie o powtarzanym ponownie przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie „Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

  Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  2019/S 073-171657
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie