Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 28 grudnia 2018 08:44 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu- sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane.

  Ogłoszenie o zamówieniu- sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO prowadzony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na kompleksową dostawę energii (…)

  przeczytaj całość »

 2. 20 grudnia 2018 11:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. nr 374/7, 906/3, 906/4, 906/5, 906/6 obr. 8 dot. budowy gazociągu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.

  przeczytaj całość »

 3. 20 grudnia 2018 09:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania i zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania warunków zabudowy dla dz. 116, 120, 122, 123, 124, 125, 115/15, 117/3, 117/8, 115/14, 115/4, 117/9, 117/4, 119, 126, 115/9, 115/10, 115/11, 115/6, (…)

  przeczytaj całość »

 4. 18 grudnia 2018 11:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  Usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) polegające na (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie