Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 2 kwietnia 2019 14:41 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest "Wykonanie oświetlenia i nagłośnienia w ramach festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2019".

  przeczytaj całość »

 2. 2 kwietnia 2019 10:46 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego - budynek dawnej Przychodni PKP w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego - budynek dawnej Przychodni PKP w Zakopanem


  Ogłoszenie nr 512743-N-2019 z dnia 2019-02-11 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem budynku dawnej przychodni w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „ Rewitalizacja (…)

  przeczytaj całość »

 3. 2 kwietnia 2019 10:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia, że z aktami w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz budowie (…)

  przeczytaj całość »

 4. 2 kwietnia 2019 10:22 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na swiadczenie uslug nadzoru autorskiego-budynek dawnej przychodni PKP w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na swiadczenie uslug nadzoru autorskiego-budynek dawnej przychodni PKP w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 515475-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego nad przebudową i remontem budynku dawnej przychodni w ramach zadania inwestycyjnego nr (…)

  przeczytaj całość »

 5. 1 kwietnia 2019 14:55 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Zakopane


  Ogłoszenie nr 510044-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta (…)

  przeczytaj całość »

 6. 1 kwietnia 2019 12:10 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg na terenie Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg na terenie Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 510321-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sporządzeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ze sporządzeniem (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie