Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 7 grudnia 2017 14:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 156 obręb 85 o powierzchni0,1432 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane.

  przeczytaj całość »

 2. 7 grudnia 2017 14:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zakopanem w rejonie ul. Cyrhla, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 82/4 obręb 30 o powierzchni 0,2289 ha, wpisana (…)

  przeczytaj całość »

 3. 7 grudnia 2017 14:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  ZARZĄDZENIE NR 257/2017

  ZARZĄDZENIE NR 257/2017

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 ROKU

  w sprawie: ustalenia regulaminu drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane oraz powołania Komisji do (…)

  przeczytaj całość »

 4. 7 grudnia 2017 14:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  ZARZĄDZENIE NR 256/2017

  ZARZĄDZENIE NR 256/2017

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 ROKU

  w sprawie: ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane oraz powołania Komisji do (…)

  przeczytaj całość »

 5. 7 grudnia 2017 11:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.


  Ogłoszenie nr 629071-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 7 grudnia 2017 10:47 | wersja 7 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 24 700 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Zakopane w 2017 r.

  Usługi- Ogłoszenie o zamówieniu- (…)

  przeczytaj całość »

 7. 6 grudnia 2017 15:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

  Zarządzenie Nr 254/2017

  Zarządzenie Nr 254/2017

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia dzierżawców parkingów.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie