Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 17 października 2017 10:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 201/2017

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 201/2017

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

  przeczytaj całość »

 2. 13 października 2017 13:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  ZARZĄDZENIE NR 196/2017

  ZARZĄDZENIE NR 196/2017

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 10 października 2017 roku

  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na szczeblu gminnym

  przeczytaj całość »

 3. 13 października 2017 10:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu podziałów nieruchomości oraz sporządzeniu dokumentacji do celów prawnych (8 zadań)

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu podziałów nieruchomości oraz sporządzeniu dokumentacji do celów prawnych (8 zadań)

  BZP.271.71.2017

  OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu podziałów (…)

  przeczytaj całość »

 4. 13 października 2017 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 194/2017

  ZARZĄDZENIE NR 194/2017

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 02.10.2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

  przeczytaj całość »

 5. 13 października 2017 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  dot. inwestycji polegającej na budowie kablowej linii średniego napięcia - rejon ul. Powstańców Śląskich.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie