Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 11 kwietnia 2019 11:30 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o powtarzanym przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie :„Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

  Ogłoszenie o powtarzanym przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie :„Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

  Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

  2019/S 058-132875

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Roboty (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 kwietnia 2019 09:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 75/2019

  ZARZĄDZENIE NR 75/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 11 KWIETNIA 2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

  przeczytaj całość »

 3. 10 kwietnia 2019 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE nr 69/2019

  ZARZĄDZENIE nr 69/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 3 KWIETNIA 2019 R. w sprawie: wprowadzenia do planu nauczania klas III szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Zakopane jest organem prowadzącym, dodatkowych 2 godzin zajęć z wychowania fizycznego.

  przeczytaj całość »

 4. 8 kwietnia 2019 16:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 72/2019

  ZARZĄDZENIE NR 72/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 08 KWIETNIA 2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

  przeczytaj całość »

 5. 8 kwietnia 2019 16:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 71/2019

  ZARZĄDZENIE NR 71/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTAZAKOPANE Z DNIA 08.04.2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

  przeczytaj całość »

 6. 8 kwietnia 2019 16:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 70/2019

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 70/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 08.04.2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

  przeczytaj całość »

 7. 5 kwietnia 2019 13:49 | wersja 35 | Ten dokument ma 37 załączników 37

  Ogłoszenia o przystąpieniu do zmian w planach

  Ogłoszenia o przystąpieniu do zmian w planach

  Zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz terminie składania wniosków, dla obszarów: (…)

  przeczytaj całość »

 8. 4 kwietnia 2019 15:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na dzierżawę kiosku handlowego nr 1 o powierzchni 49m2 oraz przyległego terenu o powierzchni 52m2 (łącznie 101m2) usytuowanego (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie