Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 12 marca 2018 13:42 | wersja 8 | Ten dokument ma 18 załączników 18

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie nr 513422-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 12 marca 2018 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 55/2018

  ZARZĄDZENIE NR 55/2018

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 08.03.2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wybór realizatora zadań Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2018.

  przeczytaj całość »

 3. 12 marca 2018 09:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 54/2018

  ZARZĄDZENIE NR 54/2018

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 08.03.2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wybór realizatora zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.

  przeczytaj całość »

 4. 8 marca 2018 20:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zakopanem w rejonie ul. Cyrhla, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 82/4 obręb 30
  o powierzchni 0,2289 ha, dla (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 marca 2018 20:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 156 obręb 85 o powierzchni 0,1432 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane, dla której Sąd (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 marca 2018 20:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, niemieszkalnej nr 6 o powierzchni 117,79 m², znajdującej się w budynku przy ul. Słoneczna 3 w Zakopanem wraz
  z (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie