Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 14 grudnia 2017 10:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Nr 265/2017

  Zarządzenie Nr 265/2017

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zakopane.

  przeczytaj całość »

 2. 14 grudnia 2017 10:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Nr 264/2017

  Zarządzenie Nr 264/2017

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Zakopane.

  przeczytaj całość »

 3. 13 grudnia 2017 15:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  o wszczęciu z urzędu postanowienia administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego wraz z zespołem zabudowy i otoczeniem obszaru "Parcele Urzędnicze" w Zakopanem.

  przeczytaj całość »

 4. 13 grudnia 2017 12:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówke, tj. ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówke, tj. ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego

  BZP.271.88.2017


  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi polegającej na (…)

  przeczytaj całość »

 5. 13 grudnia 2017 12:10 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową sieci teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej oraz budową oświetlenia ulicznego i przebudową zjazdów indywidualnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 2011/73 o nazwie „Przebudowa drogi ul. Tatary” – etap I.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową sieci teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej oraz budową oświetlenia ulicznego i przebudową zjazdów indywidualnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 2011/73 o nazwie „Przebudowa drogi ul. Tatary” – etap I.

  Ogłoszenie nr 614488-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.


  Gmina Miasta Zakopane: wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie