Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 15 marca 2018 15:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Zarządzenie

  Z A R Z Ą D Z E N I E nr 61/2018

  Z A R Z Ą D Z E N I E nr 61/2018

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 15.03.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania o nazwie: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy i raka płuc” osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem.

  przeczytaj całość »

 2. 15 marca 2018 15:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 60/2018

  Zarządzenie Nr 60/2018

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 marca 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu koncepcji programowo-organizacyjnej Muzeum Męczeństwa oraz Muzeum Gór i wybitnych ludzi z nimi związanych.

  przeczytaj całość »

 3. 15 marca 2018 09:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Postanowienie

  Postanowienie

  zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Za Strugiem.

  przeczytaj całość »

 4. 14 marca 2018 14:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Ogłoszenie o zamówieniu

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podst art 138 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, których przedmiotem jest "Wykonanie Oświetlenia i nagłośnienia w ramach festiwalu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 13 marca 2018 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

  przeczytaj całość »

 6. 13 marca 2018 11:58 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem zamawiajacego mebli regionalnych i wyposażenia oraz ich dostawę i montaż w budynku Czerwony Dwór w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem zamawiajacego mebli regionalnych i wyposażenia oraz ich dostawę i montaż w budynku Czerwony Dwór w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 522135-N-2018 z dnia 2018-02-22 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie zgodnie z projektem Zamawiającego mebli regionalnych i

  wyposażenia oraz ich dostawa i montaż do budynku Czerwony Dwór w Zakopanem w ramach zadania

  przeczytaj całość »

 7. 13 marca 2018 08:39 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych polegające na przebudowie drogi gminnej ulicy Bronisława Czecha w istniejącym pasie drogowym w km od 0+000 do 0+776,40 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2017/22 „Budowa ścieżki rowerowej ul. Bronisława Czecha” w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych polegające na przebudowie drogi gminnej ulicy Bronisława Czecha w istniejącym pasie drogowym w km od 0+000 do 0+776,40 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2017/22 „Budowa ścieżki rowerowej ul. Bronisława Czecha” w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 512749-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.


  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych polegające na przebudowie drogi gminnej ulicy Bronisława Czecha w istniejącym pasie drogowym w km od 0+000 do 0+776,40 w ramach (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie