Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 lutego 2009 13:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Miejski Zespół Reagowania

Realizuje w szczególności
  1. Monitorowaniem występujących klęsk żywiołowych i prognozowaniem rozwoju sytuacji,
  2. Realizowaniem procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
  3. Opracowywaniem i aktualizowaniem planów reagowania kryzysowego,
  4. Planowaniem wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
  5. Przygotowywaniem warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
  6. Realizowaniem polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie