Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza 2019

 1. 14 lutego 2019 12:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  ZARZĄDZENIE NR 31/2019

  ZARZĄDZENIE NR 31/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 14 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie: ustalenia regulaminu drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane oraz powołania Komisji Przetargowej do (…)

  przeczytaj całość »

 2. 14 lutego 2019 12:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  ZARZĄDZENIE NR 30/2019

  ZARZĄDZENIE NR 30/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 14 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie: ustalenia regulaminu siódmego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane oraz powołania Komisji Przetargowej do (…)

  przeczytaj całość »

 3. 13 lutego 2019 11:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 29/2019

  Z A R Z Ą D Z E N I E N R 29/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 13 LUTEGO 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej mieszkalnej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

  przeczytaj całość »

 4. 12 lutego 2019 10:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE Nr 28/2019

  ZARZĄDZENIE Nr 28/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z 12 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

  przeczytaj całość »

 5. 8 lutego 2019 15:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  ZARZĄDZENIE Nr 22/2019

  ZARZĄDZENIE Nr 22/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 8 lutego 2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu świadczenia przez spółkę Tesko usług powierzonych przez Gminę Miasto Zakopane.

  przeczytaj całość »

 6. 8 lutego 2019 14:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  ZARZĄDZENIE nr 26/2019

  ZARZĄDZENIE nr 26/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 08.02.2019r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyznawania wyróżnień „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Zakopane” i „Partnerstwo Miasta Zakopane” oraz powołania Komisji ds. Honorowego Patronatu i Partnerstwa.

  przeczytaj całość »

 7. 8 lutego 2019 09:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE Nr 21/2019

  ZARZĄDZENIE Nr 21/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia7.02.2019 r. w sprawie: powołania Kapituły Literackiej Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane w kadencji 2019- 2023.

  przeczytaj całość »

 8. 5 lutego 2019 08:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 14/2019

  ZARZĄDZENIE NR 14/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 25.01.2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

  przeczytaj całość »

 9. 4 lutego 2019 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 20/2019

  ZARZĄDZENIE NR 20/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 4 LUTEGO 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania założeń do koncepcji programowo-organizacyjnej „Gminnego muzeum męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nimi związanych” (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie